TOSHIBA RAV-SM_SDT Kanał płaski

TOSHIBA RAV-SM_SDT Kanał płaski

  Kompaktowa budowa jednostki kanałowej w połączeniu z małymi wymiarami pozwala na jej elastyczne zastosowanie podczas instalacji. Łączy się z nowymi jednostkami zewnętrznymi Super Digital Inwerter o wysokiej sprawności, do zastosowań komercyjnych o ograniczonym zapotrzebowaniu na moc (1,5 HP). Wysoka wydajność energetyczna w trybie chłodzenia i grzania.
  Dwa sposoby zasysania powietrza: od dołu lub od tyłu.
  Możliwe grawitacyjne odprowadzenie skroplin lub przy użyciu pompki skroplin (do 850 mm).
  Łatwa w instalacji i serwisowaniu.
  Możliwość oczyszczenia filtru wstępnego.
  Możliwość podłączenia świeżego powietrza.

  Specyfikacja

  wydajność chłodnicza: 3,6-5,0
  wydajność grzewcza: 4,0-5,6
  EER: 3,01-3,50
  COP: 3,52-4,0
  klasa sprawności energetycznej-CO: A-B
  klasa sprawności energetycznej-HP: A-B
  roczne zużycie energii (kWh): 515-830