TOSHIBA RAV-SM_SDT Kanał płaski

TOSHIBA RAV-SM_SDT Kanał płaski

Kompaktowa budowa jednostki kanałowej w połączeniu z małymi wymiarami pozwala na jej elastyczne zastosowanie podczas instalacji. Łączy się z nowymi jednostkami zewnętrznymi Super Digital Inwerter o wysokiej sprawności, do zastosowań komercyjnych o ograniczonym zapotrzebowaniu na moc (1,5 HP). Wysoka wydajność energetyczna w trybie chłodzenia i grzania.
Dwa sposoby zasysania powietrza: od dołu lub od tyłu.
Możliwe grawitacyjne odprowadzenie skroplin lub przy użyciu pompki skroplin (do 850 mm).
Łatwa w instalacji i serwisowaniu.
Możliwość oczyszczenia filtru wstępnego.
Możliwość podłączenia świeżego powietrza.

Specyfikacja

wydajność chłodnicza: 3,6-5,0
wydajność grzewcza: 4,0-5,6
EER: 3,01-3,50
COP: 3,52-4,0
klasa sprawności energetycznej-CO: A-B
klasa sprawności energetycznej-HP: A-B
roczne zużycie energii (kWh): 515-830