Dystrybucja powietrza - Nawiewniki, anemostaty, kratki

Dystrybucja powietrza - Nawiewniki, anemostaty, kratki

Elementy dystrybucji powietrza tworzą zarówno element wewnętrzne ciągów wentylacyjnych jak również wykończeniowe. W ich skład wchodzą:

  • Zawory wentylacyjne – powietrzne nawiewne , wyciągowe
  • Anemostaty – wirowe, kasetonowe
  • Nawiewniki – podłogowe, szczelinowe
  • Skrzynki rozprężne
  • Kratki wentylacyjne – okręgów, wyciągowe; wyciągowe, nawiewne