Odciągi spawalnicze

Odciągi spawalnicze

Stanowiska spawalnicze z odciągami filtrowentylacyjnymi 

Stanowiska spawalnicze pełnią funkcje całkowicie wentylowanego stanowiska pracy spawacza. Służą do odciągania powietrza zanieczyszczonego suchymi pyłami emitowanymi głównie podczas spawania metali. Ujęcie pyłów następuje w bezpośrednim sąsiedztwie źródła ich emisji: od góry – przez ssawkę samonośnego ramienia odciągowego, lub od dołu – przez komorę ssącą z rusztem. Stanowisko spawalnicze wymaga podłączenia instalacji wentylacyjnej wyprowadzającej odciągane powietrze na zewnątrz. Takie stanowisko jest wyposażone w wbudowane urządzenie filtrowentylacyjne, a oczyszczone przez nie powietrze pozostaje w pomieszczeniu. To pozwala uniknąć dodatkowych strat ciepła w okresie zimowym.