RAK - urządzenie jedno i dwu -stanowiskowe do pyłów lepkich

RAK - urządzenie jedno i dwu -stanowiskowe do pyłów lepkich

    Urządzenia typu RAK-RC są przeznaczone do filtrowentylacji ogólnej. Można je stosować wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe zastosowanie odciągów miejscowych bądź ich skuteczność jest niewystarczająca. Mogą one być użytkowane zarówno w niewielkich pomieszczeniach, jak i w obiektach wielkokubaturowych, pod warunkiem zastosowania większej liczby urządzeń dostosowanych do charakteru emisji zanieczyszczeń. Każde urządzenie posiada czterostopniowy system filtracji powietrza: filtr wstępny, matę filtracyjną, filtr kompaktowy oraz filtr węglowy absorbujący część zanieczyszczeń gazowych. Filtry po osiągnięciu granicznej wartości zanieczyszczenia należy wymienić na nowe – nie nadają się one do regeneracji.