CZOR/90

Producent:
CZOR/90

Czwórnik okrągły redukcyjny służy do budowy systemów dystrybucji gorącego powietrza z kominka.  

- budowa systemu DGP