ME pompa ciepła QAHV

ME pompa ciepła QAHV
ME pompa ciepła QAHV
ME pompa ciepła QAHV
ME pompa ciepła QAHV

    Naturalna wydajność

    W pompach ciepła QAHV zastosowany jest unikalny, śrubowo zwijany, spiralny schładzacz gazu firmy Mitsubishi Electric. Trzy połączone rury czynnika chłodniczego są prowadzone jako spi-rala dookoła rury wodnej w kształcie spirali, dzięki czemu uzy-skiwane jest maksymalne przenoszenie ciepła. Spiralne rowki w zwijanej rurze przyspieszają efekt turbulencji wody, jedno-cześnie redukując spadek ciśnienia w wymienniku ciepła, przy-czyniając się w ten sposób do zwiększenia sprawności. Pompy ciepła QAHV, wyposażone w najnowsze inwerterowe sprężarki spiralne, znacznie zwiększają roczną efektywność.

     

    Nowatorskie rozwiązanie zwiększające wydajność przygotowania CWU

    Pompy ciepła QAHV skonstruowano specjalnie w celu przygotowywania dużych ilości CWU. W efekcie świetnie nadają się do zastosowania w obiektach mieszkaniowych, a także komercyjnych i przemysłowych, gdzie występuje wysokie zapotrzebowanie na CWU. Wyposażone w nowatorskie rozwiązania Mitsubishi Electric urządzenia QAHV działają niezawodnie i z wysoką wydajnością grzewczą, także w warunkach niskich temperatur zewnętrznych.