BIG-1000 - urządzenie jednostanowiskowe do pyłów suchych

BIG-1000 - urządzenie jednostanowiskowe do pyłów suchych

    Urządzenie filtrowentylacyjne BIG-1000 jest przeznaczone do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych i opcjonalnie gazowych powstających przy rozmaitych procesach produkcyjnych.
    Jest niezastąpione przy usuwaniu pyłów suchych powstających podczas spawania i innych procesów, przy których występuje emisja drobnych pyłów. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza nie powinna przekraczać +60°C. Dzięki automatycznie oczyszczanym filtrom nabojowym cząsteczki pyłu są oddzielane na powierzchni zewnętrznej filtra, skąd są okresowo strzepywane impulsami sprężonego powietrza.

    Urządzenie BIG-1000 jest produkowane w wersjach:
    • mobilnej z recyrkulacją powietrza,
    • stacjonarnej przystosowanej do usuwania powietrza na zewnątrz.