Automatyka wentylacyjna i klimatyzacyjna

Automatyka wentylacyjna i klimatyzacyjna

Wśród częstych elementów wchodzących w skład automatyki wentylacyjnej i klimatyzacyjnej można wyróżnić następujące:

 • Czujniki temperatury
 • Termostat przeciwzamrożeniowy
 • Termostat zabezpieczający przed przegrzaniem
 • Czujniki wilgotności
 • Czujniki ciśnienia
 • Czujniki tlenku węgla
 • Czujnik zanieczyszczenia powietrza
 • Siłowniki
 • Zawory
 • Przemienniki częstotliwości (falowniki)
 • Interfejs użytkownika (zewnętrzny i wewnętrzny)
 • Sterowniki programowalne

Sprawdź, również oczyszczacze powietrza dostępne w naszej ofercie. 

Sterowniki do nagrzewnic elektrycznych

Sterowniki  EKR15.1, EKR15.1P, EKR30 i EKR30P. Sprzedajemy także sterowniki nagrzewnic oraz osprzęt niezbędny do ich...

Systemy sterowania do central

Jednostki sterujące do automatyzacji i sterowania pracą wentylatora.

Presostaty do wentylacji

Monitorowanie ciśnienia w systemach wentylacji i klimatyzacji.

Czujniki temperatury

Czujniki pomiaru temperatury przemysłowe i domowe.

Czujniki przepływu

Czujniki do monitorowania prędkości i objętości powietrza.

Przetworniki

System do zmiany akcji wejściowej ciśnienia wilgotności czy temperatury.

Termostaty

Kontrola temperatury w pomieszczeniach, domowych , komercyjnych i przemysłowych.

Elektroniczne regulatory prędkości

Regulatory prędkości silników wykorzystywane w wentylacji i ogrzewaniu.

Transformatorowe regulatory prędkości

Kontrolery transformatorowe do zmiany prędkości obrotowej silnika poprzez zmianę napięcia.

Przemienniki częstotliwości - Falowniki

Regulacja obrotowa wentylatorów lub utrzymanie stałego napięcia w silnikach.

Siłowniki do przepustnic

Siłowniki do przepustnic dające możliwość zmiany kierunku działania oraz wprowadzenia sygnału zwrotnego.

Siłowniki do zaworów

Najczęściej używane  w systemach wentylacji oraz klimatyzacji dla instalacji wodnych. Do sterowania jednostkami w...

Zawory

zawory do systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.