STORM-H - odpylacze cyklonowe

STORM-H - odpylacze cyklonowe

    Odpylacze cyklonowe STORM-H są przeznaczone do oczyszczania powietrza zanieczyszczonego suchymi pyłami o wielkości powyżej 5 µm. Należą do grupy urządzeń podciśnieniowych.
    Proces odpylania zachodzi tu na zasadzie siły odśrodkowej, a wytrącone pyły gromadzą się w pojemniku umieszczonym pod odpylaczem. W przypadku pyłów grubych odpylacze STORM-H mogą pełnić funkcję filtra końcowego, natomiast przy odpylaniu pyłów drobnych mogą pełnić funkcję filtra wstępnego, który następnie należy połączyć szeregowo z filtrem dokładnym o zbliżonym wydatku. Skuteczność odpylaczy waha się w granicach 95–99%.
    Odpylacze STORM-H są produkowane w wersji z wentylatorem (STORM-1000-H, STORM-2000-H, STORM-5000-H) lub bez wentylatora (STORM-1000 SOFT-H, STORM-2000 SOFT-H, STORM-5000 SOFT-H). W drugiej wersji opory własne odpylacza musi pokonać wentylator końcowego urządzenia
    filtrowentylacyjnego.