Systemy wentylacji oddymiającej

Systemy wentylacji oddymiającej

System oddymiania to jedną z ważniejszych  instalacji w budynku, tak jak wentylacja. Od jego skuteczności zależy nasze zdrowie i życie. Układ taki ma za zadanie wyprowadzenie  dymu, spalin, czadu z budynku w sytuacji zagrożenie lub pożaru. Nadrzędnym celem jest ułatwienie ewakuacji ludzi, otwieranie awaryjne okien z pośrednictwem  specjalnych klap oddymiających lub siłowników są w tym bardzo niezastąpione. System oddymiania uruchamia się w momencie wybuchu pożaru. Pozwala to na odprowadzenie dymu na zewnątrz. System klap działa w połączeniu z odpowiednio zaprojektowanymi otworami napowietrzającymi umieszczonymi w dolnych partiach budynku.

Systemy oddymiania budynków

Aby ograniczyć rozprzestrzeniania się dymu montuje się dodatkowo kurtyny dymowe. Pracą całego systemu steruje  centrala zarządzająca. Systemy oddymiania są istotnym aspektem, szczególnie w przypadku magazynów, hal przemysłowych oraz galerii handlowych, jest ochrona materiałów i ludzi przed wysoką temperaturą i szkodliwym działaniem dymu. Sprawność systemu to skuteczna ewakuacja w jak najkrótszym czasie, która zapewni strefę wolną od dymu na drogach ewakuacyjnych, doprowadzi do utrzymania odpowiednio niskiej temperatury oraz będzie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się dymu i gorących gazów poza strefę objętą pożarem. W tym celu stosuje się systemy wentylacji oddymiającej.