Separatory mgły olejowej

Separatory mgły olejowej

Separatory mgły olejowej przeznaczone są do poprawiania jakości powietrza i oczyszczania go z mgły powstałej w wyniku procesów technologicznych wykorzystujących olej jako substancje chłodząco-smarujące. Najczęstsze procesy, w których konieczne jest użycie filtrów to obróbka skrawaniem, szlifowanie, toczenie, wiercenie, frezowania itp

Zasady działania

  • Zanieczyszczone powietrze jest najpierw oczyszczone przez filtr wstępny, a potem przechodzi przez filtr HEPA, gdzie medium filtracyjnym jest karton z włókna szklanego nie mający właściwości higroskopijnych. Odseparowany olej odprowadzany jest do komory osadczej, pod którą jest zamontowany zawór spustowy oleju, umożliwiający opróżnianie jej z oleju wprost do zbiornika ustawionego pod urządzeniem.
  • Separatory  należy posadowić na konstrukcji wsporczej, stanowiącej wyposażenie dodatkowe urządzenia. Użytkownik we własnym zakresie może także wykonać podporę przystosowaną do zamocowania separatora na dowolnej wysokości. Taka sytuacja występuje w przypadku, gdy zamiarem użytkownika jest, by odseparowany olej ściekał z komory osadczej bezpośrednio do zbiornika obrabiarki.
  • Standardowo urządzenie jest wyposażone w trzy lokalizacje wlotu powietrza. Użytkownik może wybrać najbardziej dogodny wariant podłączenia - z tyłu lub na ścianach bocznych urządzenia.
  • Istnieje możliwość zmiany usytuowania kierunku wylotu powietrza z wentylatora. Odbywa się to poprzez obrót wentylatora na króćcu ssącym lub obrót tłumika na króćcu wylotowym wentylatora.
  • Separatory podczas pracy nie wymagają stałej obsługi poza włączaniem i wyłączeniem urządzenia.