Zawory

Zawory – zawory nastawcze to takie elementy, które pod wpływem sygnału z regulatora zmieniają strumień energii cieczy, pary lub innego składnika (substancji) dostarczanego do centrali klimatyzacyjnej. Można wyróżnić zawory przelotowe, jak i trójdrogowe. 3 - drogowe mają trzy przyłącza i umożliwiają przepływ czynnika w dwóch kierunkach. często są stosowane zarówno do rozdzielania, jak i mieszania strumieni cieczy lub gazu.