ME sterowniki EB-50GU-J

Producent:
ME sterowniki EB-50GU-J

    Centralny sterownik systemowy z funkcją połączenia internetowego

    Sterowanie za kulisami

    Centralny sterownik systemowy EB-50GU-J idealnie nadaje się do małych i dużych instalacji, ponieważ może obsługiwać do 50 klimatyzatorów. Dodatkowo do jednego systemu można podłączyć maksymalnie 40 centralnych sterowników systemowych, aby w dużych obiektach sterować i monitorować nawet liczbą 2000 urządzeń wewnętrznych. W ten sposób zagwarantowana jest łatwa i centralna obsługa kompleksowych instalacji. Istnieje możliwość zapisywania i przedstawiania wartości zużycia energii przez poszczególne urządzenia. Możliwe jest też porównywanie aktualnych wartości zużycia z wartościami historycznymi urządzeń i/lub grup. Klimatyzatory są wygodnie obsługiwane z poziomu podłączonego do lokalnej sieci komputera poprzez przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer (od wersji 5). Ten sterownik posiada certyfikat wydajności zgodny z niemiecką ustawą o odnawialnych źródłach energii (EEWärmeG).

    Obszary zastosowań:

    Budynki biurowe, hotele