UFO-1-M/N-G - stanowiskowe urządzenie filtracyjne

UFO-1-M/N-G - stanowiskowe urządzenie filtracyjne

    Urządzenie filtrowentylacyjne UFO-1-M/N-G jest urządzeniem przejezdnym, przeznaczonym do oczyszczania powietrza z dymów spawalniczych powstających na stanowiskach pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Jest przystosowane do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalni surowców i może być używane w komorach naprawczo-przeglądowych.
    Obwody elektryczne są przystosowane do pracy w kopalnianych sieciach rozdzielczych napięcia 3×500 V z systemem uziemiających przewodów ochronnych „SUPO”.
    Urządzenie nie może być stosowane do przetłaczania powietrza zawierającego zanieczyszczenia stwarzające zagrożenie wybuchem.
    Urządzenie posiada Certyfikat Zgodności wystawiony przez „INOVA” Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o. w Lubinie.