TOSHIBA MCY-MHP_HS8 MiNi-SMMSe z zasilaniem 3-fazowym

Producent:
TOSHIBA MCY-MHP_HS8 MiNi-SMMSe z zasilaniem 3-fazowym

Do nowego systemu MiNi-SMMSe 3Ph można podłączyć do 13 jednostek wewnętrznych. Zakres pracy w chłodzeniu został zwiększony do 46° C oraz osiągnięto wyższe współczynniki efektywności energetycznej – ESEER powyżej 10.

Szeroki zakres: do 13 jednostek wewnętrznych współpracujących z jedną jednostką zewnętrzną.
Pełna gama jednostek wewnętrznych VRF.
W jednostce zewnętrznej zostały zmniejszone otwory w osłonie wentylatora.

 

Specyfikacja

wydajność chłodnicza: 12,1 ÷ 15,5 kW
wydajność grzewcza: 12,5 ÷ 18,0 kW
EER: 3,65 ÷ 4,29
COP: 4,22 ÷ 4,86
ESEER: 10,44 ÷ 10,99