TOSHIBA BMS-CT1280E Ekran dotykowy do 128 jednostek wewnętrznych

TOSHIBA BMS-CT1280E Ekran dotykowy do 128 jednostek wewnętrznych

    Sterownik ten jest zaawansowanym urządzeniem centralnego sterowania, które może być podłączone do 128 jednostek wewnętrznych ( 2 x 64 jednostki wewnętrzne do magistrali sterującej TCC Link) Model rozszerzony rozbudowany jest o funkcje sterowania z poziomu  przeglądarki internetowej i funkcję rozliczania energii.

    Obsługa do 128 jednostek wewnętrznych.
    Monitorowanie zużycia energii i tworzenie raportów rozliczeń.
    Sterowania z poziomu przeglądarki internetowej.