Klimatyzator kasetonowy Mitsubishi Seria M SLZ

Producent:
Klimatyzator kasetonowy SLZ
rozdział powietrza

  Wysokie wymagania pod względem indywidualnego komfortu i  ambitne założenia oszczędności energii — te skrajności wbrew pozorom można pogodzić. Urządzenia kasetonowe serii SLZ-KF to inteligentne systemy klimatyzacji do montażu w sufitach podwieszanych o wymiarze rastra Euro. Dzięki opcjonalnie montowanemu czujnikowi i-see 3D to 4-stronne urządzenie kasetonowe wywiązuje się ze swojego zadania znakomicie.

  Starannie zaprojektowane

  Kasety SLZ zaprojektowano tak, by niemal niezauważalnie wtapiały się w zabudowę sufitów. Właśnie dzięki tej cesze wyróżniono je tytułem Good Design Award. Wysokość maskownicy zaledwie 10 mm zapewnia harmonijny wygląd sufitu.

  Bezpieczna zabudowa

  Specjalny system montażu kasety umożliwia zainstalowanie urządzenia przez jedną osobę. Skraca to czas montażu i obniża koszty

  Właściwa temperatura we właściwym miejscu o  właściwym czasie

  Opcjonalnie montowany czujnik i-see 3D rozpoznaje, ile osób obecnych jest w pomieszczeniu, i automatycznie włącza optymalny tryb pracy. Energia zużywana jest tylko w razie potrzeby. Gdy tylko jest to możliwe, urządzenia przechodzą na tryb energooszczędny lub wyłączają się całkowicie. Czujnik mierzy temperaturę w bezpośrednim otoczeniu obecnych osób i ustawia taką moc grzewczą i chłodniczą, aby wymagana temperatura osiągana była we właściwym miejscu – czyli tam, gdzie przebywają ludzie.

  Rozpoznaje miejsce pobytu osób

  Szczególne zalety

  Biała maskownica o wymiarze rastra Euro (60 cm x 60 cm).

  Możliwość działania w trybie ogrzewania w temperaturze do −10°C

  Sześć różnych kątów nawiewu

  Komfort i efektywność energetyczna dzięki wykrywaniu obecności

  Mała wysokość zabudowy — tylko 245 mm

  Horyzontalny strumień powietrza do ochrony przed przeciągami

  Opcjonalny czujnik i-see 3D

  Wyróżnienie odznaką Good-Design-Award

  Katalog Mitsubishi Klimatyzacja i Wentylacja