MiniDygestorium-350 - samodzielne stanowisko pracy do pyłów i gazów

MiniDygestorium-350 - samodzielne stanowisko pracy do pyłów i gazów

    MiniDygestorium-350 przeznaczone jest do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń gazowych emitowanych w niewielkich ilościach w laboratoriach chemicznych, biologicznych, analitycznych, w zakładach naukowych, badawczych, służby zdrowia, w pracowniach chemicznych w szkołach i w wielu innych miejscach gdzie powstają szkodliwe gazy lub pary zagrażające zdrowiu.
    MiniDygestorium-350 eliminuje możliwość rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w pomieszczeniu. Urządzenie nie może być stosowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa.