Filtrowentylacja

Filtrowentylacja

Filtrowentylacja to oczyszczanie powietrza oraz filtracja z pyłów szlifierskich, lutowniczych, dymów spawalniczych i zapachów powstających na stanowisku pracy. Za odpylanie powietrza odpowiedzialne są urządzenia wentylacyjne, jednak zakres działań filtorwentylacyjnych jest wąski i dość specyficzny, gdyż wynika z indywidualnych uwarunkowań danego procesu przemysłowego. Największą zaletą filtrowentylacji jest poprawa warunków pracy, które z kolei prowadzą do poprawy samopoczucia i zwiększenia wydajności pracy. Pozwala także na niedopuszczenie do wszelkich wypadków związanych z zanieczyszczeniem powietrza i związanym z tym zagrożeniem życia.Urządzenia filtrowentylacyjneUrządzenia filtrowentylacyjne specjalizują się w eliminacji pyłów, dymów i mgieł olejowych, spalin samochodowych oraz innych szkodliwych dla układu oddechowego cząstek unoszących się w powietrzu. W zakładach produkcyjnych w czasie procesów produkcyjnych i technologicznych często dochodzi do emisji zanieczyszczeń typu cząstki stałe, gazy, pary i mgły. Z  pozoru bezpieczne związku znajdujące się  w powietrzu -  pary lub pył z mąki w przemyśle spożywczym może doprowadzić do bardzo poważnych chorób układu oddechowego. Filtrowentylacja ma za zadanie usunięcie takich zagrożeń z powietrza. Wysokie stężenie substancji szkodliwych i niewłaściwa wentylacja mogą powodować:•    zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, wynikające z ich właściwości drażniących,

•    alergizujących, toksycznych, kancerogennych, radioaktywnych,

•    zagrożenia substancjami palnymi i wybuchowych, 

•    odczucie dyskomfortu i złe samopoczucie właściwościami zapachowymi

•    wybuchy i pożary w wyniku przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji łatwopalnych lub wybuchowych;

•    szybsze zużycie, uszkodzenia oraz awarie maszyn i urządzeń.

 

Okapy wyciągowe

Okapy z wyciągiem mechanicznym (wyciągi miejscowe) nad otwartymi urządzeniami

Oczyszczacze powietrza

Urządzenia filtrujące służące do oczyszczania powietrza np z dymu papierosowego.

Filtry wentylacyjne

Filtry wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej połączonej z matą filtrującą, dostępne w różnych wymiarach, w...

Filtry antysmogowe

W budynkach wyposażonych w wentylację mechaniczną i rekuperację zalecane jest montowanie filtrów antysmogowych...

Urządzenia filtrowentylacyjne

Urządzenia filtrowentylacyjne dla każdego stanowiska pracy. Od przemysłu lakierniczego, poprzez przemysł drzewny i...

Ramiona odciągowe

Ramiona odciągowe przeznaczone do odciągania gazów i pyłów: teleskopowe, przegubowe, obrotowe, okapowe i...

Odsysacze spalin

Odsysacze przeznaczone do odprowadzania spalin bezpośrednio z pojazdu lub urządzenia na zewnątrz budynku.

Separatory mgły olejowej

Separatory mgły olejowej przeznaczone są do oczyszczania powietrza z mgły powstałej w wyniku procesów produkcyjnych tj...

Kanały i kształtki z wywinięciem

Posiadamy w naszej ofercie systemy dla instalacji odpylania, które znajdują zastosowanie w firmach w zakresie przemysłu...

Kanały i elementy spawane

Kanały wentylacyjne spawane doczołowo występują w  rozmiarach Ø100 – 710 i długościach od  0,5 - 1,5m. Dostępne grubości...

Materiały montażowe w filtrowentylacji

Materiały montażowe dla filtrowentylacji.

Odciągi spawalnicze

Wyposażenie stanowiska pracy spawacza w wentylację odciągającą pyły powstałe podczas spalania metali.