GEPARD - odsysacze spalin przestawne

GEPARD - odsysacze spalin przestawne

    Odsysacze GEPARD są przeznaczone do usuwania spalin z rur wydechowych samochodów w trakcie prób silnikowych, regulacji i diagnostyki. Odsysacz przenośny GEPARD-1000 jest przeznaczony do odciągania spalin z samochodów osobowych, a przejezdny GEPARD-2000 z samochodów ciężarowych. Odprowadzanie spalin na zewnątrz odbywa się przy użyciu odpowiedniego przewodu elastycznego przyłączonego do króćca wylotowego odsysacza.