MISTOL - urządzenie z filtrami HEPA

MISTOL - urządzenie z filtrami HEPA

    Separatory mgły olejowej MISTOL są przeznaczone do oczyszczania powietrza z mgły olejowej powstającej w trakcie rozmaitych procesów produkcyjnych. Są szczególnie zalecane do usuwania cząstek oleju z oparów cieczy chłodząco-smarujących wykorzystywanych w procesach obróbki skrawaniem (np. toczenie, frezowanie, wiercenie). Separatory są produkowane w trzech wielkościach różniących się wydajnością: MISTOL-1000, MISTOL-2000 i MISTOL-5000.