Regulatory przepływu RVT-R-Ex

Producent:
Regulatory przepływu RVT-R-Ex
Regulatory przepływu RVT-R-Ex

  Regulatory VAV wykorzystywane do automatycznej regulacji przepływu strumienia powietrza w instalacjach wentylacji, gdzie mogą występować związki agresywne chemicznie. Poprzez zmianę wydatku powietrza umożliwiają stworzenie indywidualnego klimatu dla strefy lub każdego z pomieszczeń objętych systemem. Za pomocą elementów sterowania uwzględniają występowanie nierównomiernych obciążeń w tych pomieszczeniach, zależnych np. od ilości osób znajdujących się w pomieszczeniu, a także od zmiennych czynników, takich jak np. stopień wykorzystania urządzeń laboratoryjnych.

  Urządzenia  RVT-R-EX  zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i są przeznaczone do użycia w miejscach, w których jest prawdopodobne pojawienie się atmosfer wybuchowych, spowodowanych przez gazy, pary, mgły  lub mieszaniny powietrzno- pyłowe. Regulatory  RVT-R-EX  zaprojektowano  zgodnie  z  dyrektywą  ATEX

  94/9/WE jako urządzenia  grupy II kategorii 2 przeznaczone do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem 1,2,21 oraz 22. Dla komponentów elektrycznych dostępny jest certyfikat ATEX producenta.

  Materiał

  Obudowa, element pomiarowy, oraz przesłona przepustnicy regulacyjnej wykonane są z termoplastycznego, nieprzewodzącego tworzywa sztucznego polipropylenu PPs-el o rezystancji mniejszej niż 105 Ohma.

  Katalogi i cenniki