Klapy przeciwpożarowe odcinające KWP-Ex

Producent:
Klapy przeciwpożarowe odcinające KWP-Ex (w wykonaniu przeciwwybuchowym)

  Klapy przeciwpożarowe w wykonaniu przeciwwybuchowym typu KWP-Ex

  przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku.
  Urządzenia typu KWP-Ex zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i są przeznaczone do użycia w miejscach,
  w których jest prawdopodobne pojawienie się atmosfer wybuchowych, spowodowanych przez gazy, pary, mgły lub mieszaniny powietrzno-pyłowe.
  Klapy KWP-Ex zaprojektowano i certyfikowano zgodnie
  z dyrektywą ATEX 2014/34/UE jako urządzenia grupy II kategorii 2 przeznaczone do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem 1,2,21 oraz 22.

  Skuteczność przeciwwybuchowa klap została potwierdzona badaniami według norm: PN-EN 13463-1PN-EN 13463-5
  i zatwierdzona certyfikatami ATEX: KDB 14ATEX0092X oraz KDB 12ATEX0002X wydanymi przez Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna „Barbara”.
  Klapy KWP-Ex posiadają oznaczenie ATEX: Ex II 2GD c IIB T6.
  Klapy te są klapami symetrycznymi, przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej (stropy).
  Skuteczność przeciwpożarowa klap potwierdzona jest badaniami według normy PN-EN 1366-2 i zatwierdzona Aprobatą Techniczną: AT-15-7401/2008 oraz Certyfikatem Zgodności: ITB-1610/W przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
  Dla komponentów elektrycznych dostępny jest certyfikat ATEX producenta.

  Katalogi i cenniki