TOSHIBA MCY-MHP_HS MiNi-SMMSe z zasilaniem 1-fazowym

TOSHIBA MCY-MHP_HS MiNi-SMMSe z zasilaniem 1-fazowym

Do nowego systemu MiNi-SMMSe 1Ph można podłączyć do 13 jednostek wewnętrznych. Zakres pracy w chłodzeniu został zwiększony do 46° C oraz osiągnięto wyższe współczynniki efektywności energetycznej.

Szeroki zakres: do 13 jednostek wewnętrznych współpracujących z jedną jednostką zewnętrzną.
Pełna gama jednostek wewnętrznych VRF.
W jednostce zewnętrznej zostały zmniejszone otwory w osłonie wentylatora.

 

Specyfikacja

wydajność chłodnicza: 12,1 ÷ 15,5 kW
wydajność grzewcza: 12,5 ÷ 18,0 kW
EER: 3,61 ÷ 4,28
COP: 4,18 ÷ 4,83
ESEER: 9,95 ÷ 10,28