FOG-2500 - filtracja pyłów spawalniczych i mgły olejowej

FOG-2500 - filtracja pyłów spawalniczych i mgły olejowej

    Urządzenie filtrowentylacyjne FOG-2500 jest przeznaczone do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych oraz mgły olejowej. Urządzenie jest niezastąpione podczas usuwania mgieł i dymów powstających na stanowiskach obróbki skrawaniem, mgieł emulsyjnych powstających podczas chłodzenia narządzi emulsją wodno-olejową, a także podczas procesów spawania – w szczególności spawania blach zaolejonych lub spawania przy użyciu dużej ilości preparatów antyodpryskowych. Maksymalna temperatura powietrza nie powinna przekraczać +60°C. Urządzenie FOG-2500 przeznaczone jest do obsługi stacjonarnych stanowisk pracy.