Wentylacja przeciwwybuchowa EX

Wentylacja przeciwwybuchowa EX

Wentylatory przeciwwybuchowe

Przeciwwybuchowa wentylacja ma zastosowanie w budynkach oraz  pomieszczeniach wymagających szczególnych zabezpieczeń. Urządzenia przeciwwybuchowe to produkty przeznaczone do użycia w miejscach, w których występuje prawdopodobieństwo związków wybuchowych, ciecze,  gazy, pary lub mieszaniny pyłowo-powietrzne o właściwościach palnych i wybuchowych.

Wentylatory przeciwwybuchowe EX dachowe

Stosowane w strefach zagrożonych wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Montowane na dachach na końcu ciągów wentylacyjnych

Wentylatory przeciwwybuchowe EX ścienne i kanałowe

Montowane do zabezpieczeń pomieszczeń o zagrożeniu wybuchowym. Mogą być montowane jako ścienne oraz wewnątrz kanałów wentylacyjnychStosowanie zabezpieczeń w postaci wentylacji przeciwwybuchowej zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i pewność ochrony w pomieszczeniach, tam gdzie bezpieczeństwo pożarowe jest szczególnie ważna. Najczęściej stosuje się je w zakładach chemicznych i drzewnych, lakierniach, wytwórniach gazów.  W naszej ofercie znajdziesz również wentylatory