LG Rozgałęźniki MULTI F-DX

Producent:
LG
LG Rozgałęźniki MULTI F-DX

PMBL5620 (2 dystrybutory) / PMBL1203F0 (3 dystrybutory)

Charakterystyka
– Rozgałęźniki czynią instalację systemu Multi F-DX znacznie łatwiejszą.
– Dostępne są rozgałęźniki zarówno dla gazów, jak i cieczy.
– Dostępny jest również materiał izolacyjny do pokrycia rozgałęzień.

LG Rozgałęźniki MULTI F-DX