LG Rozgałęźniki MULTI F-DX

Producent:
LG
LG Rozgałęźniki MULTI F-DX

  PMBL5620 (2 dystrybutory) / PMBL1203F0 (3 dystrybutory)

  Charakterystyka
  – Rozgałęźniki czynią instalację systemu Multi F-DX znacznie łatwiejszą.
  – Dostępne są rozgałęźniki zarówno dla gazów, jak i cieczy.
  – Dostępny jest również materiał izolacyjny do pokrycia rozgałęzień.

  LG Rozgałęźniki MULTI F-DX