Skrzynka przyłączeniowa PPS

Producent:
Skrzynka przyłączeniowa PPS
Skrzynka przyłączeniowa PPS

  Polistyrenowe skrzynki przyłączeniowe serii PPS charakteryzują się gęstością o wartości 45 kg/m3.

  Proces przekształcania materiału oraz jego specyficzne właściwości sprawiają, że skrzynki PPS są bardzo kompaktowe i lekkie.

  W połączeniu z charakterystycznym trapezoidalnym kształtem cechy te umożliwiają mocowanie skrzynek w konstrukcjach sufitów podwieszanych. Ułatwia to zarówno realizację, jak i konserwację systemu. Dzięki małej masie skrzynkę można umieścić na konstrukcji sufitu podwieszanego, eliminując jednocześnie konieczność stosowania uchwytów do przymocowania do sufitu.​​​​

  Odporność mechaniczna:
  Odkształcenie 10% przy ciśnieniu 226 kPa - sprawozdanie z badania CSI 0936/FPM/MATs/07.

  Absorpcja wody:
  Zwiększa objętość średnio o 3,26% przy pełnym zanurzeniu;
  test wykonany zgodnie z normą UNI EN 12087 metoda 2A - sprawozdanie z badania CSI 0936/FPM/MATs/07_2.

  Przewodność cieplna:
  λ = 0,0320 W/mK - sprawozdanie z badania CSI
  0037/DC/TTS/07 - nie wymaga izolacji.

  Odporność cieplna:​
  R (średnia) 0,637 m2K/W – sprawozdanie z badania CSI 0037/DC/TTS/07.

  Typ sprawozdania z badania: Sprawozdanie z badania CSI DE/1831/07 wydane zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG na podstawie norm UNI EN 13163/2003 i UNI EN 13172/2003.​

  Asortyment wentylacji Lindab