CZOR/45

CZOR/45

Czwórnik okrągły redukcyjny służy do budowy systemów dystrybucji gorącego powietrza z kominka.  

- budowa systemu DGP