Grzałka karteru sprężarki

Grzałka karteru sprężarki

    Grzałka sprężarki przeznaczona jest do zapobiegania absorpcji czynnika chłodniczego przez olej. Spadek temperatury może przyśpieszyć ten proces. Przy rozruchu sprężarek następuje pienienie się oleju, co w znacznym stopniu ogranicza smarowanie sprężarki co może prowadzić do jej uszkodzenia.

    Zastosowanie grzałki ogranicza proces absorpcji, która maleje przy wzroście temperatury.

    Długość: 450 mm, 900 mm.