HARD-S - filtracja pyłów i gazów

HARD-S - filtracja pyłów i gazów

  Urządzenia filtracyjne HARD-S są przeznaczone do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, przy czym pyły mogą mieć charakter zarówno pyłów suchych, jak i lepkich. Są idealnym rozwiązaniem między innymi dla filtracji:
  • aerozoli powstających przy procesach malowania
  natryskowego niewielkich powierzchni,
  • powietrza zanieczyszczonego pyłami i gazami powstającymi
  przy laserowym cięciu gumy, sklejki, pleksi, akrylu i innych
  tworzyw sztucznych oraz przy szlifowaniu wymienionych
  materiałów,
  • zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstających podczas
  polerowania różnych materiałów,
  • zaolejonych dymów spawalniczych z towarzyszącymi gazami
  emitowanymi podczas spawania,
  • powietrza zanieczyszczonego drobinami tłuszczu przy
  wyciągach kuchennych,
  • dokuczliwych zapachów w laboratoriach chemicznych,
  • oparów powstających przy pracach tapicerskich, między
  innymi przy cięciu i klejeniu.