SAF bezpieczne obudowy kanałowe filtrów absolutnych

 SAF  bezpieczne obudowy kanałowe filtrów absolutnych

  Przeznaczenie

  Bezpieczne obudowy kanałowe przeznaczone są do filtracji powietrza usuwanego z pomieszczeń laboratoryjnych, badawczych i produkcyjnych, w których znajdują się niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi bakterie i substancje.

  Cechy szczególne:

  • szeroki zakres wydajności,
  • bezkontaktowy -  bezpieczny demontaż oraz montaż filtra,
  • prosty i niezawodny docisk filtra,
  • filtry klasy H13 lub H14,
  • króćce do pomiaru spadku ciśnienia i testu integralności w standardzie,
  • króćce do kontroli szczelności (opcja),
  • obudowy z lakierowanej blachy stalowej lub blachy kwasoodpornej (opcja).

       Dokumentacja techniczna:  prosimy o bezpośredni kontakt z naszą firmą.