ROL-TP - zestaw wyciągowy punktowy

ROL-TP - zestaw wyciągowy punktowy

    Zestaw wyciągowy ROL-TP jest przeznaczony do odciągania zanieczyszczeń pyłowo-gazowych na ruchomych stanowiskach pracy. Może być także wykorzystywany do efektywnego usuwania spalin emitowanych przez układy wydechowe pojazdów niebędących w ruchu. Może on obsługiwać pojazdy, w których rury wydechowe są skierowane pionowo do góry, oraz tradycyjne układy o wylocie poziomym. Zestaw wyciągowy może współpracować z wentylatorem montowanym na wsporniku ściennym lub umieszczonym na dachu. Zestaw może być również przyłączony do magistrali systemu wyciągowego.