ROBUST - filtracja grubych pyłów suchych

ROBUST - filtracja grubych pyłów suchych

    Urządzenia ROBUST są przeznaczone do oczyszczania powietrza z suchych i grubych pyłów o wielkości powyżej 5 µm, powstających przy rozmaitych procesach technologicznych. Nadają się w szczególności do zatrzymywania pyłów podczas nieiskrzących procesów szlifowania, przesypywania sypkich materiałów oraz innych procesów pylących w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, tworzyw sztucznych itp.