Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice powietrza do wentylacji

Przepustnice okrągłe

Przepustnice wspólnie z kanałami i kształtkami tworzą kompletny system elementów rurociągu wentylacyjnego. Dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwe jest zastosowanie ich niemalże w każdych warunkach. 

Przepustnice wielopłaszczyznowe z przyłączami okrągłymi PWR

Przeznaczone są do dokładnej regulacji lub zamknięcia obiegu powietrza w przewodach wentylacyjnych kołowych.  Mogą być montowane zarówno w przewodach wentylacyjnych jak i w centrali klimatyzacyjnej lub w ścianie. Kwadratowa przepustnica zaopatrzona jest w kołowe króćce dostosowane do połączenia i instalacją SPIRO.

Przepustnice prostokątne

Przepustnice razem z kanałami i kształtkami składają się na kompletny system elementów rurociągu wentylacyjnego. Dzięki dużemu wyborowi możliwe jest zastosowanie ich niemal w każdych warunkach.  

Przepustnice wielopłaszczyznowe PWII

Wielopłaszczyznowe przepustnice PWII z łopatkami przeciwbieżnymi wykorzystuje się do regulowania lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych prostokątnych. Montowane może być w centralach klimatyzacyjnych lub w ścianie.