MISTOL DUST - urządzenie z filtrem kieszeniowym

MISTOL DUST - urządzenie z filtrem kieszeniowym

    Separatory MISTOL DUST są przeznaczone do oczyszczania powietrza z mgły olejowej zanieczyszczonej pyłami, powstającej w trakcie rozmaitych procesów produkcyjnych. Są szczególnie zalecane do usuwania oparów cieczy chłodząco-smarujących wykorzystywanych w procesach obróbki skrawaniem takich jak, szlifowanie lub frezowanie. Separatory są produkowane w trzech wielkościach różniących się wydajnością: MISTOL DUST-1000, MISTOL DUST-2000 i MISTOL DUST-5000.