Antysmogowe filtry kanałowe typu AFK

Antysmogowe filtry kanałowe typu AFK

  Szacuje się, że powietrze w Polsce jest najbardziej zanieczyszczone z całej Europy.

  Dotyczy to głównie sezonu grzewczego i związanej z nim tzw. niskiej emisji. Problem nie dotyczy tylko wielkich ośrodków miejskich, ale także małych miast i wsi.

  Filtry antysmogowe stosuje się w celu dokładnego oczyszczenia powietrza w budynkach przemysłowych, mieszkalnych, żłobkach, przedszkolach i szkołach.

  Tego typu urządzenia szczególnie zalecane są na terenach silnie zanieczyszczonych pyłami zawieszonymi.

  Ich zdolność wychwytywania cząstek PM10 oraz PM2,5 wynosi ok. 100%, natomiast skuteczność filtracji mikrocząstek 0,3 μm jest większa niż 95%.

  Oczyszczanie powietrza odbywa się dwustopniowo : grubsze cząstki są wychwytywane na prefiltrze M5, natomiast drobniejsze na filtrze właściwym E10.

  Prefiltr M5 chroni filtr E10 przed szybkim zatkaniem grubymi cząsteczkami i znacznie wydłuża okres eksploatacji wkładów filtracyjnych.

  Zakres typowych średnic przyłączy filtrów wynosi 150 – 400 mm. Typoszereg obejmuje 8 modeli.

  Produkujemy również filtry nietypowe o wyższej klasie filtracji z dowolną średnicą przyłącza, jak również z przyłączami prostokątnymi.

  Filtry antysmogowe można zastosować w nowych oraz istniejących już instalacjach wentylacyjnych.

  Antysmogowy filtr kanałowy może być zamontowany za centralą nawiewną, centralą rekuperacyjną, albo wentylatorem nawiewnym.

  Filtry dostarczane są do klienta z zainstalowanymi wkładami filtracyjnymi, dzięki czemu są gotowe do montażu i eksploatacji. W ofercie posiadamy również wymienne wkłady filtracyjne klasy M5 oraz E10.