UFO-S - urządzenie jedno i dwu -stanowiskowe do pyłów suchych

UFO-S - urządzenie jedno i dwu -stanowiskowe do pyłów suchych

    Urządzenia filtrowentylacyjne UFO-S są przeznaczone do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstających przy rozmaitych procesach produkcyjnych. Są niezastąpione przy usuwaniu pyłów suchych powstających podczas spawania oraz przy innych procesach, przy których występuje emisja drobnych pyłów. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza nie powinna przekraczać +60°C. Dzięki automatycznie oczyszczanym filtrom nabojowym cząsteczki pyłu są oddzielane na powierzchni zewnętrznej filtra, skąd są okresowo strzepywane impulsami sprężonego powietrza.

    Urządzenia UFO-S są produkowane w wersjach:
    • mobilnej,
    • stacjonarnej, naściennej.
    Obie wersje zapewniają pełną recyrkulację powietrza.