NF-H ścienne nawiewniki z filtrami absolutnymi

  NF-H   ścienne nawiewniki z filtrami absolutnymi

 Przeznaczenie
     Nawiew powietrza w szpitalach (bloki operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej,
     sterylizatornie), farmacji (pomieszczenia produkcyjne), laboratoriach bakteriologicznych,
     przemyśle elektronicznym i spożywczym.

     Cechy szczególne:
     - 7 wielkości obudów,
     - 19 filtrów klasy H13 o różnych wydajnościach,
     - filtry klasy H14 i wyższych klas,
     - podłączenia kanałów okrągłe lub prostokątne,
     - podłączenia kanałów z boku lub tyłu,
     - króćce do pomiaru spadku ciśnienia i testu
       integralności w standardzie,
     - króćce do kontroli osadzenia filtra (opcja),
     - nawiew przez kratkę lub blachę perforowaną,
     - ocynkowane i lakierowane obudowy,
     - obudowy z blachy kwasoodpornej (opcja),
     - atest higieniczny.