NF-H ścienne nawiewniki z filtrami absolutnymi

 NF-H  ścienne nawiewniki z filtrami absolutnymi

   Przeznaczenie
       Nawiew powietrza w szpitalach (bloki operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej,
       sterylizatornie), farmacji (pomieszczenia produkcyjne), laboratoriach bakteriologicznych,
       przemyśle elektronicznym i spożywczym.

       Cechy szczególne:
       - 7 wielkości obudów,
       - 19 filtrów klasy H13 o różnych wydajnościach,
       - filtry klasy H14 i wyższych klas,
       - podłączenia kanałów okrągłe lub prostokątne,
       - podłączenia kanałów z boku lub tyłu,
       - króćce do pomiaru spadku ciśnienia i testu
         integralności w standardzie,
       - króćce do kontroli osadzenia filtra (opcja),
       - nawiew przez kratkę lub blachę perforowaną,
       - ocynkowane i lakierowane obudowy,
       - obudowy z blachy kwasoodpornej (opcja),
       - atest higieniczny.