Termostat przeciwzamrożeniowy

Producent:
Termostat przeciwzamrożeniowy
Termostat przeciwzamrożeniowy

Termostat przeciwzamrożeniowy został opracowany w celu ochrony elementy wentylacyjne (podgrzewacze wody) przed zamarzaniem pod zimna pogoda i niewystarczające ogrzewanie. Ochrona przed mrozem termostat działa pod ciśnieniem pary, szybko reaguje i ma maksymalną czułość wprowadzającą powietrze zewnętrzne.

- Skala regulacji: od -15 ° C do + 15 ° C
- Różnica: ustalenie 2 ° C
- Długość reakcji kapilarnej 300..600 mm. (w zależności od długości kapilar)
- Maksymalna temperatura ciała: 55 ° C
- Minimalny promień gięcia kapilar: 5 mm.
- Szybkozłącza: 6,3 x 0,8 DIN lub śruba
- Kapilarna miedziana cynowana: 1,8 m. / 4 m. / 6 m.
- Styki przełączane: 16 (4) A 250 V ~
- Dopuszczenia: EN-60730-1
- Akcesoria montażowe 4 zestawy.