MISTOL MIX - urządzenie z filtrem kieszeniowym i filtrem HEPA

MISTOL MIX - urządzenie z filtrem kieszeniowym i filtrem HEPA

    Separatory MISTOL MIX są przeznaczone do oczyszczania powietrza z mgły olejowej zanieczyszczonej pyłami, powstającej w trakcie rozmaitych procesów produkcyjnych. Są szczególnie zalecane do usuwania oparów cieczy chłodząco-smarujących wykorzystywanych w procesach obróbki skrawaniem takich jak, szlifowanie lub frezowanie. Separatory są produkowane w trzech wielkościach różniących się wydajnością: MISTOL MIX-1000, MISTOL MIX-2000 i MISTOL MIX-5000.