Ogrzewanie wody i domu powietrzną pompą ciepła

ogrzewanie pompą ciepła

Powietrzna pompa ciepła, czy ściślej rzecz ujmując pompa typu powietrze/woda to rodzaj urządzenia grzewczego, które jako dolne źródło wykorzystuje, dostępne bez ograniczeń powietrze atmosferyczne.

Podobnie jak inne pompy ciepła, w domowej instalacji grzewczej może pełnić taką samą rolę, jak kocioł węglowy, gazowy czy elektryczny, a więc służyć do zasilania w ciepło instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowe.

Wiele modeli pomp ciepła można zastosować również w okresie letnim, jako wentylację.

Jak działa pompa powietrze-woda?

Działanie pomy ciepła nie jest skomplikowane. W pompach powietrze-woda odzysk ciepła następuje z zewnętrznego lub wewnętrznego powietrza za pomocą wentylatora w pompie ciepła. Odebrane ciepło transportowane jest do układu chłodniczego, na który składają się dwa wymienniki ciepła nazywane parownikiem i skraplaczem, sprężarka i zawór rozprężony. Oprócz tych elementów pompa ciepła wyposażona jest w pompę obiegową czynnika grzewczego oraz czujniki temperatury i system sterowania. W pompach znajdziemy również czynnik chłodniczy, najczęściej jest to R404A. Temperatura powietrza pozwala na to, aby parownik odparował czynnik chłodniczy. Następnie, już w postaci gazowej, czynnik jest sprężany, czemu towarzyszysz znaczny wzrost ciśnienia i duży przyrost temperatury. Następnie w skraplaczu następuje wymiana ciepła w systemie grzewczym wody grzewczej.

Czy pompa sprawdzi się w naszym klimacie?

Nowoczesne powietrzne pompy ciepła mogą pracować efektywnie przy temperaturze zewnętrznej wynoszące nawet -25 stopni Celsjusza. Co ważniejsze w temperaturze około – 10 stopni, współczynnik efektywności nowoczesnych modeli wynosi od 2 do 3. Oznacza to, że pompa przekazuje dwa, trzy razy więcej ciepła, niż wynikałoby to ze zużycia prądu.

Warto pamiętać, że pompa nie wymaga budowania dolnego źródła ciepła, jej montaż nie jest zatem uwarunkowany odpowiednio dużej działki.