Jak dobrać elementy instalacji odpylającej?

Systemy odpylające  - Centrowent

System kanałów odpylających charakteryzuje się szybkim montażem oraz równie szybkim demontażem, bez potrzeby rozsuwania kanałów. Kanały i kształtki wykonane są z blachy ocynkowanej o grubościach 0,8 i 1,0 mm, która pozwala na dłuższą ich eksploatację. Elementy zakończone są wywinięciem na 7 mm i łączone są za pomocą opasek zaciskowych z uszczelką (szybkozłączek) lub obejm skręcanych śrubami (bez uszczelki). Na system składają się elementy o średnicy od 80 do 900 mm. Maksymalna długość rury prostej zależy od średnicy i wynosi 1000, 1250 lub 1500 mm.

Systemy odpylające znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł drzewny, metalowy, odlewniczy, spożywczy, stoczniowy, papierowy.

W procesach technologicznych obróbki powstaje wiele zanieczyszczeń w postaci pyłów kurzu, trocin, wiórów i innych drobin, które mogą wpłynąć na jakość końcową produktów. Aby utrzymać pożądaną jakość produktów oraz bezpieczeństwo pracy, w zakładach produkcyjnych stosuje się profesjonalne systemy centralnego odpylania.

System odpylania - zastosowanie

Najważniejszym zadaniem takiej instalacji jest usuwanie zawieszonych z powietrza w postaci pyłów, kurzy trocin itp w czasie rzeczywistym. Dodatkowo mogą pozbawiać gromadzących się w pomieszczeniach gazów i oparów. Aparatura odpylająca obniża poziom zanieczyszczenia w taki sposób, aby mieścił się on w granicach bezpieczeństwa, nie zagrażając zdrowiu pracowników. Eliminuje zagrożenia związane z wybuchem lub pożarem, które mogą zostać spowodowane przez pyły lotne i łatwopalne substancje w powietrzu.

Elementy instalacji odpylającej

System rur i kształtek wykonany z blachy ocynkowanej o grubości 0,8- 1,0mm charakteryzujące się specjalnym wywinięciem, to podstawowy element instalacji odpylających. Łączone za pomocą kolanek , trójników, reduktorów i obejm z uszczelkami lub bez. Dodatkowymi elementami są urządzenia mechaniczne takie jak falownik i silnik współpracujące ze sobą w celu sterowania mocą pompy i wentylatorów. Bardzo ważne są również filtry, w większości przypadków są to filtry kasetowe, które oczyszczają odsysane z powietrze, odprowadzając je na zewnątrz . Obecnie te mechanizmy są w pełni zautomatyzowane wyposażone dodatkowo we wszelkiego rodzaju automatykę wentylacyjną oraz układy monitorujące zanieczyszczenia oraz zapotrzebowanie w energię elektryczną. Jedyna forma obsługi to bieżące przeglądy oraz wymiany filtrów.

Jak dobrać odpowiednie rury i złączki?

Najważniejsze, żeby system odpylający był precyzyjnie zaprojektowany, a wszelkie jego elementy muszą dobrze ze sobą współpracować. Rury muszą sprawnie kierować powietrzem i co najważniejsze szczelnie ze sobą połączone. Wszystkie połączenia to najbardziej newralgiczne miejsca systemu. Do ego właśnie służą złączki rurowe, które powinny charakteryzować się trwałością oraz niezawodnością. Do takich należą między innymi złączki produkowane w Centrowent Piła, oferowane w różnych wariantach – cennik elementów odpylających z wywinięciem. Posiadają one różne parametry, rozmiary, a także materiały wykonania w zależności od zastosowania. Najczęściej stosowanymi są blacha ocynkowana oraz węglowa. System centralnego odpylania to niezwykle ważny element stanowiskowy każdego miejsca produkcji. Na jego końcową efektywność składa się niezawodność wszystkich jego elementów, jego szczelność. Warto zatem zadbać o to, aby wykonane były z dobrego materiału i zaufanego producenta. Zapraszamy do naszej hurtowni Centrowent Piła