Regulamin Promocji "Komfort przez cały rok"

1. Promocja „Komfort przez cały rok” jest organizowana przez Mitsubishi Electric Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Capronilaan34, 1119NSSchiphol Rijk, Amsterdam,  Holandia, działający przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego - Mitsubishi Electric Europe B.V. (sp.zo.o.) Oddział w Polsce, ul.Krakowska48, 32-083 Balice, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000338549, NIP:5130195269 (dalej również„ Mitsubishi Electric”).

2. Promocja „Komfort przez cały rok” przeznaczona jest wyłącznie dla Autoryzowanych Partnerów Mitsubishi Electric Europe B.V. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) – Oddział w Polsce z siedzibą w Balicach(dalej „Mitsubishi Electric”),który jest organizatorem promocji. Autoryzowanym Partnerem Mitsubishi Electric jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą i będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6marca2019r. Prawo Przedsiębiorców, która posiada ważny certyfikat autoryzowanej firmy instalacyjnej wydany przez Mitsubishi Electric Europe B.V.(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)Oddział w Polsce na urządzenia objęte promocją, a która spełnia wymagania przewidziane przepisami prawa doprowadzenia działalności w zakresie sprzedaży i instalacji urządzeń (w szczególności posiada stosowne certyfikaty wymagane ustawą z 15maja2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 517/2014 z dnia 16kwietnia2014r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE)nr842/2006, tj .tzw. certyfikaty f-gazowe) lub posiadająca aktualnie obowiązujące Porozumienie Dotyczące Warunków Handlowych z Mitsubishi Electric Europe B.V.(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce.

3. Promocja obowiązuje od 17.08.2023r. do 31.10.2023r. lub do wyczerpania zapasów urządzeń objętych promocją wskazanych w punkcie 6.

4. Promocja dotyczy nowych zamówień złożonych i przyjętych do realizacji przez Mitsubishi Electric w okresie obowiązywania promocji określonym w punkcie 3.

5. W ramach promocji Autoryzowany Partner może nabyć zestaw pompy ciepła Ecodan Mitsubishi Electric wraz z kompletem klimatyzacji SplitMSZ-AP25VGK+MUZ-AP25VG w łącznej cenie jak cena za zestaw pompy ciepła Ecodan Mitsubishi Electric. Przez „zestaw pompy ciepła Ecodan Mitsubishi Electric” rozumie się 1 sztukę jednostki zewnętrznej + 1 sztukę jednostki wewnętrznej.

6. Modele pomp ciepła Ecodan Mitsubishi Electric objęte promocją:

Jednostki zewnętrzne:

PUD-SHWM100YAAR1 HEAT PUMP R32

PUD-SHWM120YAAR1 HEAT PUMP R32

PUD-SHWM140YAAR1 HEAT PUMP R32

PUD-SHWM60VAAR1 HEAT PUMP R32

PUD-SHWM80VAAR1 HEAT PUMP R32

PUD-SHWM80YAAR1 HEAT PUMP R32

PUHZ-SHW230YKA2R2 ZUBADAN AIR TO WATER

PUZ-WZ50VAA

PUZ-WZ60VAA

PUZ-WZ80VAA

SUZ-SHWM40VAH.TH OUT UNIT ATW R32

SUZ-SHWM60VAH.TH OUT UNIT ATW R32

SUZ-SWM100VA.TH HEAT PUMP R32

SUZ-SWM40VA2.TH OUT UNIT ATW R32

SUZ-SWM60VA2.TH OUT UNIT ATW R32

SUZ-SWM80VA2.TH OUT UNIT ATW R32

Jednostki wewnętrzne:

ERPT17X-VM2E

ERPT20X-VM6E

ERPT20X-YM9E

ERPT30X-VM6EE

EHST17D-VM2DR1 CYLINDER UNIT

EHST20D-VM6DR1 CYLINDER UNIT

EHST20D-YM9DR1 CYLINDER UNIT

EHST30D-VM6EDR1 CYLINDER UNIT

EHST30D-YM9EDR1 CYLINDER UNIT

ERST17D-VM2DR1 CYLINDER UNIT

ERST20D-VM6DR1 CYLINDER UNIT

ERST20D-YM9DR1 CYLINDER UNIT

ERST30D-VM2EDR1 CYLINDER UNIT

ERPX-VM6E

ERPX-YM9E

EHSD-VM6DHYDROBOX

EHSD-YM9DHYDROBOX

ERSD-VM6DHYDROBOX

EHSE-YM9EDHYDROBOX

ERSE-YM9EDHYDROBOX

7. Autoryzowany Partner może skorzystać z promocji więcej niż jednokrotnie(tj. w stosunku do więcej niż jednego kompletu urządzeń).

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji podczas jej trwania.

9. Dostępność poszczególnych modeli objętych promocją należy przed zamówieniem każdorazowo ustalić z działem administracji sprzedaży Mitsubishi Electric.

10. W celu ustalenia szczegółowych warunków handlowych zakupu urządzeń objętych promocją (w tym warunków płatności) należy kontaktować się z przedstawicielami działu sprzedaży Mitsubishi Electric.

11. W razie ewentualnych pytań dot. promocji prosimy o kontakt z przedstawicielami działu sprzedaży Mitsubishi Electric.

12. Zamówienia należy składać za pomocą obowiązującego formularza zamówień u przedstawicieli działu sprzedaży Mitsubishi Electric.

Komfort przez cały rok

• Promocja skierowana jest do Autoryzowanych Partnerów Mitsubishi Electric.

• Promocja dotyczy zakupu zestawów pomp ciepła ECODAN - Zubadan Inverter, Eco Inverter oraz pompy Ecodan na R290  i obowiązuje od 17 sierpnia 2023 r. do 31 października 2023 r.

• W ramach promocji, w cenie każdego zakupionego zestawu pomp ciepła ECODAN Mitsubishi Electric dodawany jest  zestaw klimatyzacji Split MSZ-AP25VGK + MUZ-AP25VG.

• Szczegóły promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Komfort przez cały rok” znajdującym się na www.ecodan.pl

• Więcej informacji o urządzeniach otrzymają Państwo u przedstawicieli Mitsubishi Electric.

promocja mitsubischi