Smay

Głównymi kierunkami produkcji firmy Smay są kompleksowe rozwiązania z zakresu wentylacji bytowej i przeciwpożarowej, rozwiązania dla stref zagrożonych wybuchem, oraz dla pomieszczeń o szczególnej czystości- laboratoria, szpitale i kliniki.

Głównymi asortymentami Grupy SMAY jest

  • Automatyka bytowa
  • Czerpnie i wyrzutnie
  • Kanały oddymiające
  • Klapy dymowe i świetliki
  • Klapy przeciwpożarowe
  • Kratki wentylacyjne
  • Nawiewniki, anemostaty
  • Przepustnice wentylacyjne
  • Regulatory przepływu i ciśnienia
  • Systemy oddymiania klatek schodowych

Pliki do pobrania

Katalogi i cenniki