Wentylacja a wirusy

Wentylacja w walce z wirusami

Co możemy zrobić aby nasza wentylacja wspomagała oczyszczać powietrze?

Dobrze ustawiona centrala wentylacyjna poprzez zwiększoną intensywność przepływu powietrza, zmniejsza ryzyko zachorowania wewnątrz budynków. Co musimy zrobić, aby system wentylacji pomagał oczyszczać powietrza?

Według aktualnego raportu REHVA (COVID-19),(SARS-CoV-2) każdy użytkownik budynku może być narażony na zarażenie wirusem poprzez drobne cząsteczki pozostające wewnątrz budynku. W standardowych warunkach wewnętrznych cząsteczki koronawirusa mogą pozostawać się w powietrzu nawet do 3 godzin oraz przenosić się na znaczne odległości. Wirus może być przenoszony przez strumienie powietrza w pomieszczeniach lub w kanałach powietrza wywiewanego z systemów wentylacyjnych.

Zrób następujące czynności aby poprawić jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń:

Powiększ ilość powietrza wywiewanego i nawiewanego

Dobrze aby zwiększyć dostarczanie do pomieszczenia jak największej ilości powietrza zewnętrznego. Ważnym aspekt stanowi ilość świeżego powietrza na osobę. Gdy liczba pracowników jest mniejsza niż zazwyczaj, lepiej nie koncentrować stanowisk pracy na rozleglejszych obszarach, ale utrzymać większe odstępy między stanowiskami, by wzmocnić efekt oczyszczania powietrza przez systemy wentylacji.

Przedłuż czas pracy wentylacji

W budynkach z wentylacją mechaniczną warto wydłużyć czas jej pracy. System wentylacyjny należy włączyć nawet kilka godzin przed przyjściem ludzi do pomieszczeń, biur i wyłączyć kilka godzin po ich wyjściu z obiektu. Dobrym sposobem jest także utrzymanie działającej wentylacji przez całą dobę.

Wirus SARS-CoV-2 jest odporny na zmiany środowiskowe, wilgotność na bardzo wysokim poziomie (powyżej 80%) oraz temperaturę powyżej 30°C, które nie są osiągalne ani dopuszczalne w budynkach. Zatem parametry temperatury i wilgotności należy pozostawić bez zmian.

Kanały wentylacyjne i ich czyszczenie

System wentylacji nie jest źródłem zanieczyszczenia, dlatego nie trzeba czyścić kanałów wentylacyjnych.

Bezpieczny odzysk ciepła i recyrkulacja

W niektórych warunkach cząsteczki wirusa w wywiewanym powietrzu mogą się ponownie dostać do obiektu. Zdarza się, że urządzenia do odzyskiwania ciepła przenoszą cząsteczki wirusa przyłączonego do cząstek powietrza nawiewanego. W związku z tym zaleca się czasowe wyłączenie obrotowych wymienników ciepła podczas trwania pandemii. Tryb recyrkulacji również powinien być wyłączony.

Filtry zewnętrznych – wymiana nie jest wymagana

Wymianę filtrów zaleca się zgodnie z procedurą konserwacji. Nie koniecznie w czasie pandemii

Sprawdzamy działanie systemu wentylacji w łazienkach i toaletach

Wentylacja wyciągowa toalet niezależnie od zaistniałych warunków powinny być utrzymywane przez 24h/d. Pamiętajmy przy tym, żeby upewnić się czy powstaje podciśnienie, by uniknąć przenoszenia się niepożądanych cząsteczek do innych pomieszczeń.

W obiektach, w których system wentylacji nie działa prawidłowo, cząsteczki wirusa mogą utrzymywać się w powietrzu znacznie dłużej - nawet przez 24 godziny. Pamiętajmy o tym, iż w trakcie sezonu wirusowego, chorobowego w okresach obniżonej odporności poprawne ustawienie wentylacji to konieczność. Gdy kichamy lub kaszlemy, wirusy i bakterie bardzo łatwo rozpraszają się w powietrzu powodując rozprzestrzenianie się choroby. Prawidłowo skonfigurowana i działająca wentylacja umożliwia oczyszczenie powietrza, którym oddychamy z niepożądanych cząsteczek.