Uprawnienia konieczne do montażu klimatyzacji

Uprawnienia do montażu klimatyzacji
 • Jakie uprawnienia należy posiadać, aby zamontować klimatyzację?
 • Kto może montować klimatyzację?
 • Co to jest certyfikat do montaży urządzeń klimatyzacyjnych?
 • Dowiedz się, jakie wymagania należy spełnić podczas montażu klimatyzacji, a także kto może wykonać montaż.

Ustawa F-gazowa i jej związek z klimatyzacją

Klimatyzacja to co raz bardziej popularne urządzenie w naszych domach, biurach i miejscach publicznych. Trzeba jednak pamiętać, że zarówno użytkowanie, jak i montaż klimatyzacji muszą odbywać się w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Ochrony środowiska jest już wymogiem i obowiązkiem w wielu firmach. Dotyczy to także naszej branży klimatyzacji. UE idzie w kierunku zmniejszenia emisji do atmosfery szkodliwych gazów, takich jak substancje zubożające warstwę ozonową i fluorowane gazy cieplarniane, nazywane F-gazami. Są to substancje wywołujące tzw. efekt cieplarniany. Mówi o tym ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową wydana 15 maja 2015 roku wraz z początkiem 2018 roku w celu dostosowania polskich przepisów prawnych do rozporządzeń unijnych.

Do grupy f-gazów zalicza się substancje chłodzące stosowane w systemach chłodzących zawierające fluor R404A, R134A i R32. Zgodnie z rozporządzeniem z 2015 r. od 2020 roku zakazane jest używanie czynników R404A i R507A. Z kolei czynnikiem chłodniczym, który jest najbardziej przyjazny dla środowiska, a jednocześnie zapewnia wysoką wydajność i bezpieczeństwo użytkowania jest czynnik chłodniczy R32. I to właśnie ten typ czynnika będzie obowiązkowo stosowany w klimatyzatorach po 2025r.

Podział urządzeń klimatyzacyjnych wg ustawy

Ustawa f-gazowa nakłada na urządzenia podział na kategorie A, B, C i D w zależności od ilości czynnika w urządzeniu. Ustalony podział na kategorie wygląda następująco:

 • kategoria A - urządzenia zawierające do 3 kg czynnika w układzie lub hermetycznie zamkniętych nawet do 6kg tego typu rozwiązanie są w klimatyzatorach.
 • kategoria B – o ilości czynnika między 3 a 30 kg- do tej grupy należą m.in. klimatyzatory ścienne typu SPLIT i Multisplit
 • kategoria C – to duże jednostki o ilości od 30 do 300kg czynnika
 • kategoria D – to urządzenia o pojemności powyżej 300kg czynnika w układzie

Kto może montować klimatyzatory?

Urząd Dozoru Technicznego, działając, jako jednostka certyfikująca przedsiębiorców wydaje certyfikaty dla przedsiębiorców bezterminowo, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

zgodnie z art. 29 ustawy powinien posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich polegające na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji:

W ustawie f-gazowej określone zostały bardzo konkretne wymagania związane z montażem klimatyzacji:

 • Założenie karty urządzenia – zgodnie z rozporządzeniem iż w urządzeniach z kategorii A czyli posiadających więcej niż 3kg czynnika i moc wyższą niż 13 kW, konieczna jest rejestracja urządzenia Centralnym Rejestrze Operatorów. Kartę urządzenia należy założyć do 15 dni roboczych od momentu zakończenia instalacji klimatyzatora. Powinny się też w niej znaleźć wpisy dotyczące instalacji oraz kontroli szczelności urządzenia wpisane przez uprawnionego instalatora. Obowiązek złożenia takiej karty w CRO spoczywa na właścicielu urządzenia.
 • Wpis na karcie – każdorazowo do 15 dni roboczych od momentu dokonywania konkretnych czynności serwisowych(przeprowadzenia kontroli szczelności, instalacji klimatyzatora, prac naprawczych czy demontażu jednostki) należy złożyć w CRO. Warto jednak zaznaczyć, że wpisów do karty może dokonać wyłącznie osoba z uprawnieniami f-gazowymi (tzw certyfikatem dla personelu),
 • Czynności wykonywane wyłącznie przez osoby uprawnione – wszystkie czynności na urządzeniach określony w ustawie f-gazowej wymagają posiadania certyfikatu dla personelu. Są to uprawnienia niezbędne w przypadku instalacji klimatyzatora, świadczenia usług serwisowych, sprawdzania szczelności układu czy odzysku czynnika roboczego
 • Przeprowadzanie regularnych kontroli układów chłodzących – w zależności od ilości napełnienia czynnikiem zostały określone konkretne częstotliwości przeprowadzania kontroli. W przypadku, gdy klimatyzator zawiera od 5 do 50 ton ekwiwalentu CO2 kontrola raz w roku. 50ton CO2 raz na pół roku, a powyżej raz na 3 miesiące.

Brak zastosowania się do przepisów wiążą się z nałożeniem przez organy państwowe karą grzywny, która może dotknąć zarówno użytkownika jak i instalatora konkretnego urządzenia.

Czytaj także: Dlaczego regularny serwis klimatyzacji jest tak ważny?