Uprawnienia konieczne do montażu klimatyzacji

Uprawnienia do montażu klimatyzacji

Jakie uprawnienia należy posiadać, aby zamontować klimatyzację?
Kto może montować klimatyzację?
Co to jest certyfikat do montaży urządzeń klimatyzacyjnych?
Dowiedz się, jakie wymagania należy spełnić podczas montażu klimatyzacji, a także kto może wykonać montaż.

Ustawa F-gazowa i jej związek z klimatyzacją

Klimatyzacja to co raz bardziej popularne urządzenie w naszych domach, biurach i miejscach publicznych. Trzeba jednak pamiętać, że zarówno użytkowanie, jak i montaż klimatyzacji muszą odbywać się w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Ochrony środowiska jest już wymogiem i obowiązkiem w wielu firmach. Dotyczy to także naszej branży klimatyzacji. UE idzie w kierunku zmniejszenia emisji do atmosfery szkodliwych gazów, takich jak substancje zubożające warstwę ozonową i fluorowane gazy cieplarniane, nazywane F-gazami. Są to substancje wywołujące tzw. efekt cieplarniany. Mówi o tym ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową wydana 15 maja 2015 roku wraz z początkiem 2018 roku w celu dostosowania polskich przepisów prawnych do rozporządzeń unijnych.

Do grupy f-gazów zalicza się substancje chłodzące stosowane w systemach chłodzących zawierające fluor R404A, R134A i R32. Zgodnie z rozporządzeniem z 2015 r. od 2020 roku zakazane jest używanie czynników R404A i R507A. Z kolei czynnikiem chłodniczym, który jest najbardziej przyjazny dla środowiska, a jednocześnie zapewnia wysoką wydajność i bezpieczeństwo użytkowania jest czynnik chłodniczy R32. I to właśnie ten typ czynnika będzie obowiązkowo stosowany w klimatyzatorach po 2025r.

Podział urządzeń klimatyzacyjnych wg ustawy

Ustawa f-gazowa nakłada na urządzenia podział na kategorie A, B, C i D w zależności od ilości czynnika w urządzeniu. Ustalony podział na kategorie wygląda następująco:

  • kategoria A - urządzenia zawierające do 3 kg czynnika w układzie lub hermetycznie zamkniętych nawet do 6kg tego typu rozwiązanie są w klimatyzatorach.
  • kategoria B – o ilości czynnika między 3 a 30 kg- do tej grupy należą m.in. klimatyzatory ścienne typu SPLIT i Multisplit
  • kategoria C – to duże jednostki o ilości od 30 do 300kg czynnika
  • kategoria D – to urządzenia o pojemności powyżej 300kg czynnika w układzie

Kto może montować klimatyzatory?

Urząd Dozoru Technicznego, działając, jako jednostka certyfikująca przedsiębiorców wydaje certyfikaty dla przedsiębiorców bezterminowo, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

zgodnie z art. 29 ustawy powinien posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich polegające na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji:

W ustawie f-gazowej określone zostały bardzo konkretne wymagania związane z montażem klimatyzacji:

  • Założenie karty urządzenia – zgodnie z rozporządzeniem iż w urządzeniach z kategorii A czyli posiadających więcej niż 3kg czynnika i moc wyższą niż 13 kW, konieczna jest rejestracja urządzenia Centralnym Rejestrze Operatorów. Kartę urządzenia należy założyć do 15 dni roboczych od momentu zakończenia instalacji klimatyzatora. Powinny się też w niej znaleźć wpisy dotyczące instalacji oraz kontroli szczelności urządzenia wpisane przez uprawnionego instalatora. Obowiązek złożenia takiej karty w CRO spoczywa na właścicielu urządzenia.
  • Wpis na karcie – każdorazowo do 15 dni roboczych od momentu dokonywania konkretnych czynności serwisowych(przeprowadzenia kontroli szczelności, instalacji klimatyzatora, prac naprawczych czy demontażu jednostki) należy złożyć w CRO. Warto jednak zaznaczyć, że wpisów do karty może dokonać wyłącznie osoba z uprawnieniami f-gazowymi (tzw certyfikatem dla personelu),
  • Czynności wykonywane wyłącznie przez osoby uprawnione – wszystkie czynności na urządzeniach określony w ustawie f-gazowej wymagają posiadania certyfikatu dla personelu. Są to uprawnienia niezbędne w przypadku instalacji klimatyzatora, świadczenia usług serwisowych, sprawdzania szczelności układu czy odzysku czynnika roboczego
  • Przeprowadzanie regularnych kontroli układów chłodzących – w zależności od ilości napełnienia czynnikiem zostały określone konkretne częstotliwości przeprowadzania kontroli. W przypadku, gdy klimatyzator zawiera od 5 do 50 ton ekwiwalentu CO2 kontrola raz w roku. 50ton CO2 raz na pół roku, a powyżej raz na 3 miesiące.

Brak zastosowania się do przepisów wiążą się z nałożeniem przez organy państwowe karą grzywny, która może dotknąć zarówno użytkownika jak i instalatora konkretnego urządzenia.