System dystrybucji gorącego powietrza

gorące powietrze

Jeszcze do niedawna kominek w salonie pełnił jedynie funkcję dekoracyjną.

Obecnie z dużym powodzeniem może spełniać również rolę zdecydowanie bardziej praktyczną. A to dzięki zastosowaniu nowoczesnych kominków z płaszczem wodnym, które umożliwiają korzystanie z niego, jak ze źródła ciepła. Do najpopularniejszych rozwiązań związanych z ogrzewaniem mieszkania jest dystrybucja gorącego powietrza.

System dystrybucji gorącego powietrza jest najpopularniejszym i najtańszym rozwiązanie, pozwalającym w efektywny sposób wykorzystać ciepło kominka. Istnieją dwa sposoby rozprowadzania ciepła: system grawitacyjny i wymuszony. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z centralnym ułożeniem kominka względem domu możliwe jest zastosowanie systemu grawitacyjnego. Jeśli jednak pozostałe pomieszczeni znajdują się w znacznej odległości od paleniska, zalecane jest stosowanie systemu wymuszonego.

System DGP może zaprojektować jedynie fachowiec

Również rozprowadzenie instalacji bezpieczniej powierzyć specjalizującej się w tym firmie.

Czym charakteryzuje się system grawitacyjny?

W układzie grawitacyjnym wszystkie przewody rozprowadzające muszą być jak najkrótsze, w miarę równej długości oraz odpowiednio izolowane. Powietrze nie może być rozprowadzane do zbyt wielu pomieszczeń. Charakterystyczną cechą tego typu układów jest mała prędkość przepływu powietrza oraz wysoka temperatura nawiewu. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest właściwa filtracja, ponieważ wysoka temperatura może powodować niekorzystne dla zdrowia zjawisko przypalania kurzu.

O systemie wymuszonym

System wymuszony daje znacznie większe możliwości w dystrybucji ciepła. Podstawowym jego elementem jest aparat nawiewowy, który zasysa gorące powietrze ogrzane przez wkłady kominowe. Ciepło rozprowadzane jest po wnętrzu za pomocą rur elastycznych izolowanych lub prostokątnych kanałów ocynkowanych.

Ważna jest również izolacja termiczna kanałów, która zapobiega stratom ciepła, a także spełnia rolę tłumika akustycznego. Natomiast wyloty przewodów nawiewnych umieszcza się w pobliżu okien lub ścian zewnętrznych w stropie lub w podłodze. Aby system działał wydajnie musi powietrze musi mieć możliwość recyrkulacji.