Na czym polega wentylacja przeciwpożarowa

wentylacja ppoż

Celem systemu wentylacji przeciwpożarowej jest usuwanie dymu zgromadzonego pod stropem oraz utrzymanie wolnej od dymu przestrzeni, w której mogą ewakuować się ludzie.

Innymi słowy wentylacja pożarowa służy poprawieniu warunków ewakuacji. Tego typu instalacje stosuje się najczęściej w obiektach wielkokubaturowych, pomieszczeniach specjalnych, takich jak laboratoria, zakłady gastronomiczne oraz w budynkach zagrożonych wybuchem i podziemnych kondygnacjach.

Jak działa system oddymiania?

Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach, ważne jest efektywne usuwanie dymu, które pozwoli na szybką i bezpieczną ewakuację. Umożliwiają to kurtyny, dzielące przestrzeń podstropową na mniejsze, bardziej efektywne sektory oddymiające. Każdy z nich wyposażony jest w klapy dymowe lun wentylatory oddymiające.

Zastosowanie kurtyn, pozwala tym samym na podział pomieszczeń na sektory, umożliwiające ograniczenie rozprzestrzeniania się gorących gazów. Pozwala to na zmniejszenie zasięgu pożaru. Odległości między kurtynami wahają się od 50 do 75 m. Odległość zależy od przeznaczenia pomieszczenia. W halach produkcyjnych stosuje się także tzw. fartuchy dymowo-cieplne, które zazwyczaj wykonane są z blachy stalowej.

Ze względu eksploatacyjnych fartuchy te powinny sięgać tak nisko, jak to tylko możliwe.

System oddymiania grawitacyjny i wymuszony

System grawitacyjny

opiera się na klapach dymowych, otwieranych w przypadku niebezpieczeństwa. Bardzo istotne w tym przypadku jest odpowiednie przemieszczanie się dymu w pomieszczeniu – w kierunku otworów wylotowych z pominięciem sfer ewakuacyjnych. Nie zaleca się stosowanie klap dymowych z innych pomieszczeń do osiągnięcia strumienia kompensacyjnego, ponieważ związane jest to z dużym ryzykiem zaburzenia przepływu powietrza w pomieszczeniu objętym pożarem.

Zamiast tego można stosować nawiew mechaniczny przez otwory kompensacyjne, czyli wentylację przeciwpożarową. Wentylatory montuje się w otworach analogicznych do wielkości otworów klap dymowych. Wentylator powinien charakteryzować się odpowiednią odpornością na wysoką temperaturę, a jego wydajność musi być dobrana do przewidywanej mocy pożaru.