Kominek jako źródło ciepła w całym domu

Kominek jako źródło ciepła

Kominek pełni dziś w domach jednorodzinnych przede wszystkim funkcję estetyczną, lecz przy wcześniejszym rozplanowaniu instalacji rozprowadzającej ciepłe powietrze może on ogrzać cały dom.

Choć ogrzewanie domu kominkiem ma swoje wady – po rozpaleniu kominka sterowanie jego temperaturą jest dość kłopotliwe, a po jego wygaśnięciu, temperatura w instalacji spada natychmiastowo – to w domach o małym i średnim metrażu może być to bardzo efektywne rozwiązanie. Prosty kominek ogrzewa swoim ciepłem praktycznie tylko wnętrze, w którym się znajduje, by po jakimś czasie nieznacznie podnieść temperaturę pomieszczeń sąsiednich.

Dużo lepszy rezultat uzyskamy stawiając kominek otoczony obudową akumulującą emitowane przez niego ciepło.

Uzyskując efekt pieca kaflowego, gromadzone przez obudowę ciepło zostaje oddawane otoczeniu jeszcze na długo po wypaleniu się wsadu kominka.

Bardziej sprawnym systemem ogrzewania kominkowego jest kominek z DGP (dystrybucją gorącego powietrza).

W systemie tym powietrze z pomieszczenia ogrzewane przez kominek, podawane jest do przewodów poprowadzonych do innych pokoi. Przy rozległych instalacjach przepływ ciepłego powietrza może być wspomagany przez wentylator.